Existuje veľa rozdielov medzi mužmi a ženami. Sú to rozdiely fyzické, ale aj psychické. Žena má obvykle nižšiu pôrodnú hmotnosť ako muž. Maximálnu telesnú výšku dosahuje už v 14. roku, čo je o štyri roky skôr ako u muža. Má redšiu krv, a teda má aj nižšiu schopnosť maximálneho krátkodobého výkonu. Žena navyše spracováva informácie iným spôsobom. Snímky mozgu muža a ženy počas rozhovoru odhalili, že pri reči sa u ženy zapája omnoho viac mozgových centier, a to aj obrazných. Aj pri dekódovaní signálov funguje ženský mozog podobne.

Ženy majú lepšiu vizuálnu pamäť, ľahšie počítajú a v škole dosahujú lepšie hodnotenie z matematiky. Muži sú šikovnejší zasa pri predstave rotujúcich objektov, dosahujú lepšie hodnotenie z matematiky v počítaní slovných úloh a testov matematického odôvodnenia. Je to zapríčinené inou aktivitou mozgu. Sociológovia však zároveň tvrdia, že rozdiely medzi mužmi a ženami sú zapríčinené deformáciou spoločenských faktorov.

Aj schopnosť empatie je u žien spravidla rozvinutejšia. Žena je schopná vycítiť zlú náladu u muža skôr ako je tomu naopak. Ženy majú väčšie problémy s udržiavaním vzťahov na prísne formálnej úrovni. Možno to súvisí so zameranosťou žien na osoby, kým muži prejavujú skôr záujem o veci.

Muž aj žena majú spoločný cieľ – reprodukciu. Rozdielnosť je v sexuálnom správaní. Zodpovednejší výber partnera závisí od toho, aký je rodičovský vklad partnerov. Žena si partnera vyberá starostlivejšie, skúma aj jeho schopnosť zabezpečiť ju a jej potomstvo. A navyše vie, že sa počet jej potomkov s počtom partnerov nezvýši. Naopak, muž má nádej, že ak bude mať viacero partneriek, môže mať s nimi viac detí. Odovzdá svoje gény.

Zatiaľ sa rozdiely môžu zdať obrovské, ale keď sa budete snažiť pochopiť ich, uvidíte, že Váš partner dáva do vzťahu ozajstnú lásku aj napriek tomu, že niekedy o tom pochybujete.

Odlišnosti medzi mužmi a ženami sú zakotvené hlbšie ako ktorákoľvek iná vlastnosť a prejavujú sa na všetkých úrovniach, od bunkovej, cez orgánovú, psychickú až po spoločenskú. Krásne na tom je, ako sa dokonale dopĺňame.

Zdroj: mastersofhealthcare.com, buzzfeed.com

Foto: telegraph.co.uk