V súčasnej dobe je veľmi dôležité triediť odpad. Obzvlášť, ak túžite po tom, aby ste prispeli životnému prostrediu. Byť ekologickí sa v dnešnej dobe skutočne oplatí. Preto je dôležité začať triediť odpad už doma.

Čo sa týka papiera, ide o recyklovateľný druh materiálu. Dokonca, štúdie hovoria o tom, že sa dá v priemere recyklovať 5 – 8 – krát. Papierom patrí kontajner v modrej farbe. Nie je však papier ako papier. Nie všetky druhy patria do modrého kontajnera, preto je dôležité poznať tieto pravidlá. Recyklovaný papier slúži na výrobu ďalších produktov, preto ho je kľúčové recyklovať. Výrazným spôsobom máte možnosť prispieť nášmu životnému prostrediu a znížiť tak aj celkovú záťaž.

Čo všetko patrí do triedeného zberu papiera?

Ak chcete triediť papier, môžete použiť noviny, časopisy, katalógy, papierové tašky, letáky, obálky, listy, pohľadnice či kancelársky papier. Do triedeného zberu papiera rozhodne nepatrí znečistený či mokrý a mastný papier, použité plienky, hygienické potreby alebo obaly z nápojových kartónov. Tieto informácie mnohým ľuďom častokrát chýbajú, preto sa ich odporúča zapísať a pamätať si ich.

Vyššia úspora zdrojov

Recyklácia papiera je výhodná aj z toho hľadiska, že znižuje potrebu výroby nového papiera, čo znamená, že dokáže šetriť prírodné zdroje, ako je napríklad drevo, voda, ale aj energia. Recyklácia papiera zároveň znižuje množstvo odpadu – ten zvyčajne končí na skládkach alebo v spaľovniach. Vďaka tomu sa minimalizuje znečistenie životného prostredia.

Ekonomické benefity

Vedeli ste o tom, že triedenie odpadu má aj svoje ekonomické výhody? Vytvára totiž aj pracovné pozície v oblasti recyklácie. Má pozitívny vplyv na ekonomiku a pozitívne prispieva aj k udržateľnosti životného prostredia.