Každý tínedžer si iste pamätá, ako mu bolo prízvukované, aby sa pre zlepšenie zdravia pohyboval alebo venoval nejakej športovej aktivite, a nielen vysedával doma. Nový výskum však naznačuje, že to nemusí byť celkom pravda – podľa vedcov môže mať príliš veľa športu negatívny dopad na zdravie tínedžerov rovnako ako aj jeho nedostatok.

Americké ministerstvo zdravotníctva doporučuje tínedžerom vykonávať nejakú fyzickú aktivitu aspoň jednu hodinu denne, čo sa rovná siedmym hodinám týždenne. Opačný názor zastávajú výskumy pochádzajúce z Kanady a Švajčiarska uverejnené v akademickom žurnály (BMJ journal Archives of Disease in Childhood). Tie tvrdia, že optimálny čas strávený fyzickými aktivitami by mal byť dvojnásobný, a to 14 hodín. Vedci okrem tohto zistenia prišli aj na iné. Zatiaľ čo 14 hodín je optimálna hodnota na udržanie dobrého zdravia, viac ako 14 hodín sa môže podpísať na zdraví tínedžerov negatívne. Vzorka výskumu zahŕňala celkom až 1245 tínedžerov vo veku 16 až 19 rokov.

Účastníci výskumu v dotazníku vyplnili údaje týkajúce sa ich demografického zázemia, výšku, váhu, socioekonomický status, vykonávaný šport, zranenia a celkové zdravie. Zozbierané informácie sa potom vyhodnocovali pomocou indexu stanovenom svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorý produkuje čísla v rozmedzí 0 až 25. Výsledná hodnota nižšia ako 13 je pritom známkou zlého zdravia.

Spracované výsledky vedcom ukázali, že osoby s nedostatkom a nadbytkom športu sú dvakrát pravdepobnejšie mať zdravotný index nižší ako 13 ako osoby športujúce 3.6 až 10.5 hodín týždenne. Navyše, zistenia poukázali na vysoký zdravotný index tínedžerov športujúcich okolo 14 hodín. Viac ako 14 hodín už na vzorke respondentov ale ukazovalo nižšie skóre.

200268506-001

“Fyzická aktivita je spájaná s pozitívnym emocionálnym zdravím, ďalej pomáha redukovať depresie, úzkosť a stres rovnako ako aj vylepšuje sebavedomie u detí a adolescentov. Zistili sme, že šport prestával byť účinným prostriedkom pre zlepšenie zdravia, ak bol čas vynaložený na aktivity väčší ako dvojnásobok doporučovanej 7 hodinovej hranice,” znelo vyjadrenie jedného z výskumníkov.

Z vykonaného výskumu teda možno usúdiť, že tínedžeri by si mali dávať pozor na to, ako dlho sa venujú športovým aktivitám. Najlepšie výsledky je možno dosiahnuť pri športovaní v rozmedzí 7 až 14 hodín, pričom nižší a vyšší čas naopak zdraviu nepomáha alebo ho dokonca aj zhoršuje.

Jedným zo spôsobov ako si udržiavať zdravie je hranie futbalu. Mladí športovci môžu okrem jeho hrania futbal takisto aj sledovať v televízii alebo naživo. Bet365 ponúka pre nadšencov nielen výsledky superligy, ale takisto aj spravodajské články. Na výber je pritom až zo siedmych líg.