Mnohí z nás prepadli predstave, že si vystačíme s Google prekladačom. Ale opak je pravdou. Žijeme v multijazykovom spoločenstve, v Európskej únii. V Európe sa hovorí až 200 jazykmi. Z nich je 24 uznanými úradnými jazykmi EU. Aj preto sa oslavuje Európsky deň jazykov, a to každoročne 26. septembra.

Obstojte v multijazykovej Európe

28 členských štátov a 24 úradných jazykov – kto chce v Európe obstáť, nemusí všetky tieto jazyky síce ovládať, ale rozhodne je treba vedieť, kde hľadať kvalitné prekladateľské a tlmočnícke služby. Obstáť ako profesionál v konkurencii európskych aj svetových spoločností znamená chovať sa ako profesionál, a teda aj profesionálne komunikovať – správne v príslušných jazykoch.

Vieme na Slovensku cudzie jazyky?

Slovensko sa snaží svojich občanov na život v multikultúrnom prostredí dobre pripraviť. Až 72 % študentov sa už na strednej škole učí dva cudzie jazyky. Sme vysoko nad európskym priemerom, ktorý činí iba 44 %. Napriek tomu nie je jazyková úroveň dobrá. Stále chýbajú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí s jazykom, ktorí učia, prichádzajú pravidelne do styku nielen v slovenskom prostredí.

Zaujímavé sú štatistiky Eurostatu, z ktorých vypláva, že sa až 56 % obyvateľov EU dokáže dohovoriť aspoň jedným cudzím jazykom okrem jazyka materinského. Dvomi jazykmi 28 % a tromi 11 %. Jazyková úroveň znalosti cudzích jazykov sa výrazne odlišuje štát od štátu. Najlepšie sú na tom obyvatelia Luxemburska, Holandska a Slovinska. Naopak, „jazykových ignorantov“ nájdeme v Španielsku, Portugalsku, Maďarsku, Taliansku, Írsku a vo Veľkej Británii.

Na rozdiel od týchto štátov máme ale na Slovensku omnoho väčšiu motiváciu sa cudzie jazyky učiť. Veď ako sa môžeme porovnávať napríklad zo Španielskom? Španielčina je rodným jazykom takmer 500 000 obyvateľov sveta a je po čínštine druhým najpoužívanejším jazykom sveta.

10 najpoužívanejších jazykov na svete

Mimochodom, poznáte desať najpoužívanejších rodných jazykov na svete? Tu je jednoduchý prehľad vrátane počtu ľudí, ktorí majú daný jazyk ako svoj rodný:

  1. Čínština: 1 284 000
  2. Španielčina: 437 000
  3. Angličtina: 372 000
  4. Arabčina: 295 000
  5. Hindčina: 260 000
  6. Bengálčina: 242 000
  7. Portugalčina: 219 000
  8. Ruština: 154 000
  9. Japončina: 128 000
  10. Pandžábčina: 119 000

Organizujte multijazykové akcie ako profesionáli – s kvalitnou tlmočníckou technikou

Štátne organizácie, nadácie, firmy, záujmové združenia, školy – každá z týchto inštitúcií organizuje pravidelne alebo občas rôzne konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou. Dôležité je obstáť a perfektne zvládnuť podobnú akciu, aj keď ide o skutočne multijazykové stretnutie účastníkov. Ideálnym partnerom vám v tom bude Ideal Agency. Tlmočnícka technika, ktorú firma prenajíma, je na vysokej profesionálnej úrovni. Firma je najväčším poskytovateľom vybavenia pre tlmočenie na Slovensku. Sama vlastní techniku a nie je len subdodávateľom. Bez problémov je schopná zaistiť až 600 tlmočníckych staničiek s tlmočením súčasne do 20 jazykov. Ideal Agency ponúka vybavenie pre simultánne tlmočenie s využitím tlmočníckej kabíny. Toto vybavenie spĺňa potrebné normy ISO 4043 a ISO 2603.

Ideal Agency vás vybaví pre tlmočenie malých akcií aj pre veľké konferencie

K dispozícii vám neposkytne len potrebnú tlmočnícku techniku, ale i profesionálny tým, ktorý sa postará o jej zapojenie a bezproblémový chod v priebehu akcie či konferencie. Firma je schopná zapožičať aj kompletné ozvučenie pre akciu, alebo zaistiť tlmočenie na kľúč.

Spoločnosť Ideal Agency pôsobí v Bratislave, ale svoje služby zaisťuje v rámci celého Slovenska. Pred zahájením spolupráce dostanete cenovú ponuku, takže vás následne neprekvapia vyššie náklady za organizovanie tlmočenia. S Ideal Agency prebehne vaša akcia na skutočne profesionálnej úrovni.