Ako iste všetci veľmi dobre viete, od polovice roku 2017 boli na príkaz Európskej únie mobilní operátori prinútení zjednotiť svoju roamingovú službu s tou takzvanou domácou. Ľudskou rečou povedané, žiadne extra poplatky navyše za to, že voláte, posielate textové správy, alebo surfujte v rámci štátov Európskej únie. Nech to ale znie akokoľvek príťažlivo, má to celé bližšie špecifikovanú podmienku.

Poďme však pekne krásne od začiatku. Každý z vás, kto si zakúpi SIM kartu, alebo bude paušál, má automaticky nárok na jednotné ceny volaní a prijímaní hovorov, posielaní textových správ a využívania internetu v štátoch Európskej únie. Vôbec pri tom nezáleží na tom, ktorému operátorovi ste sa upísali. Rovnako je absolútne jedno, či voláte s účastníkom hovoru, ktorý využíva služby rovnakého operátora ako vy, či toho konkurenčného.

Za pozitívnou správou sa skrýva isté prekvapenie

No a teraz k tej spomínanej špecifickej podmienke. Roaming je k dispozícii v štátoch Európskej únie úplne zadarmo iba vtedy, ak ho budete využívať takzvane primeraným spôsobom. Pre lepšie pochopenie uvedieme nasledujúci príklad. Vyberiete sa so svojou rodinou lyžovať do rakúskych Álp a po príchode na miesto určenia zavoláte mobilným telefónom domov, že ste v zdraví došli a pošlete známym niekoľko textových správ.

Ak by ste si však zmysleli posielať cez mobil súbory s veľkým objemom, alebo si na hoteli začali každý večer prehrávať filmy, môže vám váš mobilný operátor účtovať určité poplatky navyše. Ich výška je regulovaná príslušným zákonom, tzn. operátor musia uplatňovať takzvané primerané, spravodlivé a odôvodnené mechanizmy na určovanie zvýšených poplatkov za roaming. V podstate nejde ani tak o počet volaní a odoslaných textových správ, ako o celkový objem prenesených mobilných dát.

Kredit na SIM karte sa delí zákonom stanovenou sumou

V prípade SIM-karty s kreditom vám môže váš mobilný operátor vydeliť váš zostávajúci kredit, alebo sumou 4,50 EUR / GB plus DPH. Uvedená suma sa vyplatí tomu zahraničnému operátori, ktorého budete využívať. Uvedieme taký jeden malý príklad pre ilustráciu. Ste niekde v Nemecku a vo vrecku mobilný telefón so zostatkom 12 EUR na SIM karte. Ak chcete používať mobil, máte na to k dispozícii 2,60 EUR.

Naši mobilní operátori ponúkajú aj balíky dát k základnému balíku na SIM karte za určitú cenu. Lenže tie balíky spravidla stoja menej než tých 4,50 EUR / GB, a tak vám váš mobilný operátor môže naúčtovať sumu, rovnajúcu sa tomuto stropu plus DPH. Pochopiteľne o takomto dorovnaní vás musí váš mobilný operátor informovať, a taktiež upozorniť, že ste ho dosiahli. Potom môžete ďalej používať mobil, resp. dátovať, no bude vám zaúčtované za každý jeden ďalší GB tých 4,50 EUR.

Vyššie uvedené platí pre balík s určitým objemom dát. Ak však ste si zaplatili doma neobmedzený balík dát v podobe paušálu, dajme tomu za 40 EUR v zahraničí ho môžete taktiež využívať ale iba do výšky objemu, ktorý sa vypočíta zdvojnásobením ceny balíku a jeho následným vydelením sumou 4,50 EUR. Výsledkom bude, že je vám k dispozícii 17,7 GB dát. Povinnosťou každého operátora je informovať svojho zákazníka o tom, aký objem dát bude môcť v zahraničí minúť a ako to bolo aj v predchádzajúcom prípade, musí ho informovať o jeho prekročení.

Ani paušál nie je oslobodený od istých obmedzení

Inak, iste ste zvedaví, ako dokáže váš mobilný operátor zistiť, či primerane, alebo neprimerane využívate roamingové služby. Úplne jednoducho. Bude ich monitorovať a na základe toho vás môže vyzvať aby ste mu objasnili skutkový stav. Zase uvedieme príklad. Počas štyroch mesiacov sa budete zdržiavať viac v zahraničí ako doma. Máte štrnásť dní na to, aby ste operátorovi podali vysvetlenie. Ak sa situácia dostatočne uspokojivo nevysvetlí, operátor vám naúčtuje príplatok. Okrem spomínanej sumy 4,50 EUR / GB za dátovanie to bude 3,20 centov za jednu minútu hovoru a 1 cent za jednu poslanú textovú správu.

Čo ale ak plánujete vycestovať do krajín, ktoré nie sú zanesené v zmluve? Tak v takom prípade si musíte dojednať s operátorom osobitné podmienky. Vždy sa pritom bude zohľadňovať vaša vernosť mobilnému operátorovi, druh využívanej služby a jej finančná hodnota. Tu treba zvlášť upozorniť na potrebu dohodnúť si pravidlá využívania roamingu mimo krajín Európskej únie najmä v súvislosti s vysokou cenou dátovania.

Ako je to ale, ak sa nachádzate v Európskej únii, resp. nad ňou v lietadle. Vtedy záleží, akým spôsobom ste pripojení na mobilnú sieť. Ak voláte cez pozemnú, terestriálnu sieť, platí roaming za domáce ceny. Ak ale váš hovor prenáša satelit, nič sa nedá robiť, budete si musieť priplatiť. Netreba mať ale hlavu v smútku, uvedený kooficient sa bude s pribúdajúcimi rokmi znižovať neustále znižovať, a tak nás využívanie mobilných služieb bude bolieť čoraz menej.