rikkyo-university-219058_1280Rozhodnúť sa, kam na vysokú školu sa vyberieme, je rozhodnutie veľmi závažné. Je treba zvážiť toľko vecí. V akom meste by sme chceli študovať, na ktorej vysokej, aký odbor… Je toho skutočne dosť, čo musí každý zodpovedný budúci vysokoškolák vyriešiť ešte predtým, ako si vôbec podá prihlášku na vybranú univerzitu.

Podľa čoho sa rozhodnúť a aké sú prvé otázky, ktoré sami sebe položte?

Forma vysokoškolského štúdia

Ako asi viete, na Slovensku je niekoľko foriem štúdia, ktoré si možno aj Vy pletiete. Denná forma je prvá voľba väčšiny budúcich študentov, obzvlášť ju uprednostňujú čerství maturanti, prípadne ľudia bez pracovných záväzkov. Charakteristické pre dennú formu vysokoškolského štúdia je aktívna účasť študentov na prednáškach i seminároch. Kto chce áčka, v toho záujme je nielenže osobne sa zúčastňovať vyučovania počas celého semestra, ale aj poctivá príprava  na skúšky a pravdaže písanie prác. Tie musia zodpovedať všetkým náležitostiam príslušnej katedry, každá seminárka musí obsahovať kvalitný úvod seminárnej práce, ako aj rozbor problému. Skrátka, denné štúdium je akýmsi pokračovaním, i keď o čosi voľnejším, strednej školy.

Existuje však aj externá forma štúdia, ktorú si volia najmä ľudia, ktorí už pracujú a majú záujem, respektíve požaduje to od nich ich zamestnávateľ, zvýšiť si odbornú kvalifikáciu. Pre externú formu štúdia je preto príznačné skôr samoštúdium, ktoré je doplnené občasnou prednáškou či konzultáciami s vyučujúcimi.

Aký študijný odbor si vybrať?

Rovnako tak je dôležité zvážiť, aký študijný odbor by ste chceli študovať. A zistiť si, ktorá fakulta ho ponúka aj aké sú podmienky prijatia. Na základe zistených skutočností sa potom môžete začať pripravovať na prijímačky, prípadne si uvedomiť, že daný odbor je síce úžasný a vždy Vás fascinoval, ale reálne sa trebárs s andragogikou ďaleko nedostanete.

Pri uvažovaní nad vhodným odborom vysokoškolského štúdia preto berte do úvahy aj možnosť uplatnenia sa v praxi a finančné ohodnotenie odborníkov v danej sfére.

Stupeň štúdia

Toto budete zrejme zvažovať až priamo na univerzite. Možno Vás štúdium aj náročná bakalárska práca zmoria natoľko, že o druhom stupni štúdia nebudete chcieť ani počuť. Keď však nástrahy prvých troch rokov na vysokej zvládnete, s veľkou pravdepodobnosťou sa asi odhodláte pokračovať ďalej. A možno neskončíte len pri titule magister či inžinier…

Ale to už dosť predbiehame.  🙂