Z výsledkov prieskumov, ale aj reality bežných dní vyplýva, že čoraz viacerí z nás majú, budú mať alebo by minimálne chceli mať flexibilný pracovný čas. Najmä generácia mladých ľudí, ktorí sú už nerozlučne spätí s výdobytkami modernej doby, nemá problém pracovať hoci aj z domu a prácu si zadeliť podľa seba, výmenou za to, že sú v podstate nonstop k dispozícii na mobiloch či e-mailoch. Tieto požiadavky nie sú ale prejavom pohodlnosti, ale práve naopak, prieskumy jasne dokázali, že takáto forma práce je efektívnejšia, čo je prínosom pre obe strany, a teda zamestnanca i zamestnávateľa.

Napriek nesporným výhodám práce mimo kancelárie je stále mnoho takých, ktorí nedajú na firemné priestory dopustiť. Kancelársku prácu uprednostňujú z i z toho dôvodu, že sa tam dokážu lepšie sústrediť a keď sú tam, tak jednoducho pracujú, zatiaľ čo pri práci z domu hrozia viaceré riziká, najmä to, že pracovná morálka bude príliš kolísať, čo nie každý dokáže ustáť.

Nie je dôležité kde, ale ako

Pre veľkú skupinu ľudí je problémom množstvo pravidiel, či už ide o pevnú pracovnú dobu alebo o obmedzovanie zariadení, na ktorých môžu pracovať. Ukazuje sa totiž, že je chybou tlačiť na pílu, pretože efektivita práce zamestnancov a tým pádom i konkurencieschopnosť firiem z toho dôvodu klesá. A úplne zbytočne. Predovšetkým zástupcovia mladšej generácie si uvedomujú, že nie je podstatné, kde a koľko hodín pracujú, najdôležitejšie sú ich výsledky.

Multizamestnanci   

Ďalším moderným trendom súčasnosti je tzv. „supertasker“, čím označujeme človeka, ktorý je schopný robiť viac vecí naraz. Možno aj on môže za zvýšené očakávania firiem, ktoré kladú na svojich zamestnancov. Asi však oprávnene, nakoľko supertaskeri dokázateľne zvyšujú produktivitu práce a vo väčšine prípadov sú veľmi vhodnými kandidátmi aj na manažérske pozície. Hoci sa pod vplyvom náročného pracovného kolotoča stali supertaskermi aj skúsenejší zamestnanci, byť „multizamestnancom“ je devízou najmä mladších ročníkov.

Najdôležitejsia je flexibilita

I keď je otázka platu stále rozhodujúcim faktorom pri výbere pracovného miesta, väčšia skupina zamestnancov zohľadňuje aj iné (možno podstatnejšie) činitele. Omnoho dôležitejšou je napríklad taká flexibilita pri plánovaní vlastného harmonogramu. Mnohí vykonávajú svoju prácu z pohodlia domova, no iní zase stavia svoju kartu na prestíž a využijú atraktivitu kancelárie na prenájom. Aj keď využívame kancelárske priestory, čas v nich strávený si sami organizujeme a prispôsobujeme individuálnym požiadavkám. S tým súvisí predpovedaný koniec „klasického“ pracovného času ako ho poznáme dnes. Radšej si totiž prácu rozdelíme do väčšieho počtu kratších úsekov, s možnosťou plnohodnotného oddychu a načerpania energie, keď to  potrebujeme.

Nie náhodou sú mnohí manažéri v západnej Európe presvedčení, že o niekoľko rokov už vôbec nebude potrebná ich každodenná prítomnosť v kancelárii, čo nemusí znamenať úplný zánik office priestorv, len ich výraznú redukciu. V praxi to teda môže vyzerať aj tak, že napríklad kancelárie Bratislava poskytujú spoločnosti akúsi centrálu, no zamestnanci sú roztrúsení po celom Slovensku a môžu pokojne pracovať hoci aj z domu, len nech sú stále na linke, s pripojením na internet ,vždy ochotní komunikovať.

Osobné stretnutie? Netreba, stačí videohovor!

Personalisti sa čoraz častejšie uchyľujú k hľadaniu, komunikácii a následnému najímaniu uchádzačov o pracovnú pozíciu len prostredníctvom videohovoru bez osobného stretnutia.

Vyzerá to teda tak, že čoraz menej bude záležať na tom, na ktorom konci republiky či sveta sa práve nachádzate, u medzinárodných firiem a so znalosťou cudzích jazykov sa to dá poňať aj globálnejšie. Ak vyhoviete stanoveným požiadavkám tej-ktorej firmy, je veľmi pravdepodobné, že dostanete prácu, hoci sa osobne so svojím budúcim zamestnávateľom ani nestretnete. 

Nuž, aj toto je trend, ktorý nám priniesla nová doba a nám zostáva počkať si, kam sa to bude celé ďalej uberať. 

Zdroj: kancelarie.sk

Foto: © [olly] / Dollar Photo Club