Mnohí pracovníci vo firmách bojujú s jedným a tým istým problémom – ovládanie jazyka. V dnešnej dobe prebieha väčšina obchodných stretnutí či konferencií s potenciálnymi, ale i stálymi klientmi v angličtine, prípadne v inom cudzom jazyku. Tento problém nastáva vtedy, keď nikto z firmy neovládala cudzí jazyk na profesionálnej úrovni, a tým pádom vznikajú na pracovisku rôzne komplikácie. Nájsť totiž skúseného tlmočníka, ktorý ovláda daný jazyk na výbornej úrovni, môže byť niekedy skutočný problém.

Beautiful lady is surrounded by bubbles with european countries' flags (Italian, German, Great Britain, French, Spanish). Learning of foreign languages concept. Blackboard background.Kritéria, ktoré by mal spĺňať každý tlmočník

Pýtate sa, aké kritéria a vlastnosti by mal spĺňať kvalitný tlmočník? V prvom rade je dôležité, aby mal tlmočník absolvovanú školu so zvláštnym zameraním na tlmočníctvo alebo prekladateľstvo. Samozrejme, že takúto prácu môže vykonávať aj osoba bez vyššieho vzdelania, ale uznajte sami, že bez absolvovania vysokej školy nemusí byť znalosť cudzieho jazyka na profesionálnej úrovni. Okrem toho je potrebná i znalosť materinského jazyka a znalosť tlmočníckych či prekladateľských schopností. Tieto schopnosti sa dajú načerpať predovšetkým na rôznych školeniach, seminároch, prednáškach či kurzoch. Obecne platí, že bežná stredoškolská znalosť cudzieho jazyka nie je dostatočná na výkon takejto funkcie, a z tohto dôvodu je vysokoškolské vzdelanie tlmočníka nutnosťou.

Spoločnosť PRESTO Services Slovakia, s.r.o. poskytuje profesionálne tlmočenie – konzekutívne tlmočenie, tlmočenie na obchodných jednaniach, na konferenciách či seminároch, ale i dlhodobé tlmočenie vo firmách či zaistenie tlmočníckej techniky. Preklady sa uskutočňujú takmer vo všetkých svetových jazykoch, a to predovšetkým v angličtine, nemčine, maďarčine, ruštine, francúzštine, ale i čínštine, arabčine, srbčine a v mnohých ďalších i neobvyklých jazykoch. Prekladatelia a tlmočníci poskytujú aj expresné preklady v expresných termínoch, a to v závislosti na rozsahu dĺžky daného textu. Tak čo poviete, už aj vy veríte, že nájsť kvalifikovaného tlmočníka nie je až taký problém?

 

FOTO:  © denisismagilov / Dollar Photo Club