V dnešnej dobe musíme ovládať aspoň jeden cudzí jazyk. Je to proste nevyhnutnosť. Možno Vám práve prebieha angličtina či nemčina pre začiatočníkov. Ak ste sa prihlásili na kurz, robíte dobre. No základom je tiež sebadisciplína a ochota učiť sa i mimo školy. Už na základnej škole začínajú do nás hustiť základy aspoň jedného alebo aj dvoch jazykov. Tí zdatnejší pokračujú vo vzdelávaní a zdokonaľovaní i na strednej alebo vysokej škole. Ale zamysleli ste sa už niekedy, čo je potrebné k tomu, aby sa Vám chcelo učiť? Mohli by sme povedať, že k tomu potrebujete aj tieto „maličkosti“:

Správna učebnica

Veľmi podstatné pri výučbe cudzieho jazyka je, aby ste mali kvalitnú učebnicu. Možno si zistite, aké používajú top jazykové kurzy. Bratislava, ale aj iné mestá Slovenska sa postupne približujú európskym štandardom a efektivite učenia, preto je dobré nechať sa inšpirovať. Najlepšie sú také, v ktorých sa učivo preberá postupne od toho najjednoduchšieho až po to najzložitejšie. Ide tu o to, aby sme prebrané učivo prešli krok za krokom a aby nás tešilo, ako nám to dobre ide. Nikdy nesmieme začať s  niečím veľmi náročným, lebo vtedy si  človek povie, že toto určite nezvládne a nepochopí. Potom sa vzdá už na začiatku knihy. Samotná učebnica by mala vysvetľovať veľmi jednoducho. Základom je tiež porovnávanie s materinským jazykom a poukazovanie na prípadné odlišnosti medzi materinským a cudzím jazykom. Je potrebné, aby sme sa učili každé jednotlivé cudzie slovo a aby sme poznali jeho význam, pretože ak sa učíme naraz celé vety, takto sa nenaučíme komunikovať v cudzom jazyku. Dobrá učebnica by mala obsahovať veľmi veľa cvičení, aby sme sa mohli lepšie v novom jazyku zdokonaľovať. Výbornou pomôckou v učebnici je práve kľúč k overeniu správnosti vypracovania našich cvičení. Súčasťou dobrej knihy je tiež gramatika.

Motivácia

Pokiaľ od začiatku, ako si sadnete pred učebnicu cudzieho jazyka, nariekate, že sa Vám nechce učiť a samotná výučba je pre Vás mučením a nie zábavou, tak by ste rozhodne mali zmeniť svoj postoj k učeniu. Najlepšou motiváciou je radosť z práce, ktorú robíte. Ak sa dokážete pustiť do učenia, budete mať dostatočnú výdrž a udržíte pozornosť pri učení, stane sa výučba predmetom zábavy a pôjde Vám ľahko. V prípade, že budete neustále nariekať a vzdychať, že sa musíte učiť a Vám sa nechce, stane sa pravý opak. Budete znechutený a získate odpor k učeniu. Niekedy Vám pomôže motivovať sa pomocou pochvaly. Ak sami seba pochválite, že Vám to ide, zdvihne to Vaše ego a Vám sa zas učí ľahšie.

Pamäť

Každý človek si veľmi rád nájde výhovorku, aby sa nemusel učiť. Tlačíte do hlavy nemčinu? Potom bude najefektívnejší intenzívny kurz nemčiny. Bratislava je pre tento jazyk ako stvorená prihliadnuc k faktu, že neďaleko je atraktívna Viedeň. Určite však zabodujete aj iným jazykom. Ako to však urobiť, keď sa Vám do učenia nechce? Neustále zabúdate, čo ste sa práve naučili? Jednou z príčin je aj to, že nemám dobrú pamäť. Tu by sme si však mali uvedomiť, že úplne zlá pamäť nie je. Je iba tá menej trénovaná. Výskumy dokazujú, že pri učení je najlepšie zapojiť zrak aj sluch naraz. Úplne najlepšie sa človek dokáže učiť vtedy, keď vyučuje druhých. Vtedy si dokáže pamäť zapamätať až 90% z preberaného učiva. Dobré je zahrať sa na „učiteľa“. Je fajn, ak zoženiete aj ochotných žiakov, ktorí by Vás počúvali a ktorým musíte vysvetľovať cudzí jazyk. Tým sa i Vy zdokonaľujete.

Prajeme Vám veľa šťastia pri učení, ale najmä to, aby to bola pre Vás zábava, pretože to je základ, ako dostať cudzí jazyk do hlavy raz a navždy. 

Zdroj: nemcina-online.eu

Foto: © [bertys30] / Dollar Photo Club