Čím viac času trávite za volantom, tým vyššie je aj riziko, že môže dôjsť ku dopravnej nehode alebo poruche vášho vozidla. Ak niečomu takému nebodaj naozaj dôjde, profesionálna asistenčná služba vám v nepríjemnej situácii určite pomôže – a to ako doma, tak aj v zahraničí.

V dnešnej dobe si už môžete poistiť naozaj takmer všetko. Výborným produktom, ktorý svojim klientom poskytujú všetky poisťovne, sú aj asistenčné služby. Na Slovensku bývajú bežnou súčasťou povinného zmluvného poistenia, no v jednotlivých poisťovniach sa od seba môžu mierne líšiť v rozsahu a vo výške poistného krytia.

Vybaviť si asistenčné služby je naozaj veľmi jednoduché. Ak už ste klientom niektorej z poisťovní, buď ich máte možnosť využívať už v rámci PZP alebo stačí, ak do poisťovne zavoláte a jej pracovníci vám ich pridajú k už existujúcej zmluve poistenia.

Ak ešte žiadne poistenie nemáte, v súčasnosti si ho môžete pohodlne zakúpiť prostredníctvom internetu, kde si viete sami naklikať, aké poistné produkty chcete využívať. V rámci jednej zmluvy tak môžete mať PZP, havarijné poistenie, poistenie proti vandalizmu alebo krádeži, asistenčné služby a mnohé iné.

Čo všetko vám dokážu asistenčné služby zabezpečiť?

Do služieb, ktoré asistenčné služby pre motoristov ponúkajú, patria administratívne služby a technická pomoc. Ich rozsah však môže byť v každej poisťovni rôzny, a preto si vopred zistite, čo všetko môžete v rámci nich využiť.

Administratívne služby spočívajú v denno-dennej a nepretržitej činnosti telefonického call centra a pomôcť vám môžu privolaním odťahovej služby, zabezpečením náhradného ubytovania, alebo vybavením náhradného vozidla. Takisto sprostredkúvajú telefonické tlmočenie v prípade potreby, či zaručujú odovzdanie odkazov vašim blízkym. Klientovi teda poskytnú akékoľvek rady a inštrukcie v závislosti od danej situácie, ktorá vás postihne.

Technická asistencia zase zabezpečí opravy vozidla po nehode alebo v prípade jeho poruchy, pomoc pri odstraňovaní defektu, nedostatku paliva alebo strate kľúčov a neschopnosti dostať sa do vozidla v dôsledku zabuchnutia dverí. Poskytne vám aj náhradné vozidlo a to vaše poškodené odtiahne do najbližšieho servisu.

Taktiež môžete využiť aj možnosť preplatenia nákladov prepravy do miesta bydliska, či už pri poruche vozidla, alebo po jeho krádeži. Iný spôsob a možnosti náhrady však platia pri nehode a poruche vozidla, ako pri jeho odcudzení a, samozrejme, iné sú aj podmienky čo sa týka našej krajiny a služieb poskytovaných v zahraničí.

Pred podpisom zmluvy si vždy vopred overte, čo všetko vám vie poisťovňa na Slovensku aj v zahraničí vybaviť, aké služby dokáže zorganizovať i to, čo a koľko vám preplatí.

Ako môžete kontaktovať asistenčné služby?

V prípade, že sa ocitnete v núdzi, či už v dôsledku poruchy auta, dopravnej nehody alebo vám niekto auto ukradne, stačí keď zavoláte do vašej poisťovne na (väčšinou) bezplatnú linku asistenčných služieb. Zamestnanec call centra vám podá všetky dôležité informácie, ktoré budete potrebovať a vybaví za vás všetko potrebné. Kontakt na asistenčnú službu nájdete v asistenčnej karte, ktorá je súčasťou dokumentov k povinnému zmluvnému poisteniu.

Druhy asistenčných služieb

Mnohé poisťovne majú vo svojom portfóliu služieb dva rôzne typy asistenčných služieb. Ide o krátkodobú alebo dlhodobú asistenciu.

Krátkodobá asistenčná služba môže byť súčasťou dvoch balíkov služieb a to buď na 14 alebo na 30 dní. Výhodná je predovšetkým pri cestovaní na dovolenku vlastným autom alebo jazdách na služobné cesty. Oplatí sa najmä tým, ktorí nemajú uzatvorenú havarijnú poistku. Treba si však dať pozor na to, aby ste si takúto krátkodobú asistenciu stihli uzatvoriť najneskôr 2 pracovné dni pred odchodom.

Dlhodobé služby pre vodičov motorových vozidiel zahŕňajú okrem administratívnej asistencie aj technickú podporu na území celej Európy. Ide o celoročnú službu, ktorá sa oplatí takisto vtedy, ak nemáte na vozidlo uzatvorenú havarijnú poistku a asistencia v rámci PZP nie je postačujúca.

Rady, ktoré možno oceníte

Nikto z nás si v dnešnej dobe nemôže byť ničím istí a nemôže tušiť, kde naňho číha zlodej automobilov, nebezpečenstvo autonehody alebo možnosť poruchy vozidla. Preto jedinú istotu vám vie poskytnúť poisťovňa, prostredníctvom širokého výberu produktov, ktoré vám vie ponúknuť. Vyberte si tak, aby vám poistenie pomohlo pri problémoch.

Výhodou je to, že si poistenie môžete nakombinovať podľa vlastnej vôle. Pri dlhších cestách sa odporúča napríklad kombinácia PZP, poistenia proti prírodným živlom, krádeži a vandalizmu. K tomu havarijné poistenie vozidla, cestovné a úrazové poistenie vás a všetkých spolucestujúcich, poistenie batožiny a samozrejme asistenčné služby. Pri výbere týchto produktov budú vaše obavy menšie a môžete si byť istí, že sa v prípade potreby máte na koho obrátiť.