Pri výrobe akéhokoľvek typu súčiastok je nutné, aby každá jedna z nich bola úplne rovnaká a korešpondovala s rozmermi, ktoré boli vopred navrhnuté. Výrobné stroje a materiály sú niekedy nevyspytateľné, a preto aj pokročilé nastavenia technológií nepredstavujú vždy záruku presnosti. Všetky výrobky je nutné kontrolovať a ďalej prepustiť len tie s tou najvyššou kvalitou. Ako však vykonávať kontrolu presných rozmerov súčiastok rýchlo a zároveň s obrovskou precíznosťou?

Jednoduchým, no veľmi presným spôsobom je kalibrácia

Vo veľkých výrobných strojárenských závodoch sa na kontrolu kvality výrobkov využíva proces kalibrácie. Kalibrácia predstavuje veľmi rýchly spôsob merania, ktorým síce nezískavame presné rozmery, no s vysokou presnosťou porovnávame veľkosť kalibrovaného meradla s veľkosťou konkrétnej súčiastky. Celý proces je veľmi rýchly a pracovníkovi na úseku kontroly stačí len niekoľko sekúnd na to, aby posúdil, či je daný výrobok kvalitný a môže putovať ku konečnému zákazníkovi.

Z čoho sa skladajú kalibre?

Kalibrácia využíva meradlá s presnými a certifikovanými rozmermi, ktoré sa nazývajú kalibre. Tých je dostupných hneď niekoľko druhov, pretože každá súčiastka si vyžaduje iný typ kontroly. Všetky však majú spoločné základné konštrukčné prvky. Aby pracovník vedel posúdiť, či výrobok spĺňa veľkostné podmienky, musí mať k dispozícii meradlo s predpísanými rozmermi a zároveň meradlo, ktoré sa od veľkosti závitu prípadne šírky súčiastky líši. Aj preto má väčšina kalibrov pre lepšiu kontrolu dve strany – dobrú a nepodarkovú. Hodnotenie kvality súčiastky so závitom potom prebieha tak, že dobrá strana musí do závitu presne vojsť a nepodarková sa doň naopak nezmestiť.

Základné typy kalibrov

Medzi základné typy kalibrov patria valčekové kalibre určené na kontrolu závitov, strmeňové kalibre odhaľujúce odchýlky v celkovej veľkosti súčiastok, nastavovacie krúžky, prípadne sa využíva kombinácia nastavovacích krúžkov s valčekovými kalibrami. Vždy je potrebné, aby dobrá strana korešpondovala s rozmermi konkrétnej súčiastky, a preto je potrebné poznať jej presné rozmery či nechať si vyrobiť kalibre priamo na mieru podľa výkresu strojárenského výrobku.