Váhate, či zmeniť poisťovňu, v ktorej máte uzavreté povinné zmluvné poistenie? Kedy je najlepší čas podať výpoveď  PZP? Aké náležitosti sú s tým spojené? Všetko si povieme v článku.

Ako správne podať výpoveď PZP?

Zo zákona môžete vypovedať PZP raz ročne, a to vždy písomne. Pokiaľ chcete ukončiť spoluprácu s poisťovňou k výročnému dňu (t. j. dňu ukončenia platnosti zmluvy) výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne najmenej 42 dní (6 týždňov) pred týmto dňom. Mnoho poisťovní ma na to vlastné tlačivo, ktoré musíte osobne podpísať. Nezabudnite presne špecifikovať dôvod ukončenia zmluvy. Vhod padne i potvrdenie o doručení výpovede poistenia do poisťovne – pošlite ju doporučene alebo si nechajte pri odovzdaní potvrdiť kópiu.

Kedy zmluva PZP zaniká?

Zmluva o uzavretí vášho povinného zmluvného poistenia môže zaniknúť z rôznych dôvodov. Najčastejším je zánik predmetu poistenia. To znamená, že ste „prišli“ o svoje vozidlo, napríklad predajom. Podobne, zmluva zanikne i zmenou vlastníka vozidla. V tomto prípade treba do poisťovne k výpovedi  PZP doložiť dokumenty o odhlásení, resp. prihlásení vozidla do evidencie.  Okrem týchto prípadov sa môžete s poisťovňou i dohodnúť, že od zmluvy odstupujete. Nepríjemným prípadom je nezaplatenie poistného zo strany poisteného, kedy poistka vozidla zaniká. Dajte si však pozor, nové PZP poistenie musíte uzavrieť v tej istej poisťovni. Tá vám už však nemusí poskytnúť výhodné podmienky.

Špeciálne prípady výpovede PZP

Samozrejme, existujú mnohé špeciálne prípady, kedy môžete podať výpoveď PZP. Napríklad po škodovej udalosti v lehote do jedného mesiaca po nahlásení škody. Druhým prípadom je uzavretie poistky na diaľku. Do 14 dní od uzavretia poistky máte nárok vypovedať zmluvu, a to bez platenia akýchkoľvek storno poplatkov. Preto sa vám oplatí hľadať najlacnejšie PZP pomocou online kalkulačky PZP. Tá vám po zadaní požiadaviek pripraví porovnanie rôznych poistení dostupných na trhu, ktoré môžete z pohodlia domova rovno aj uzavrieť.

Či už máte dlhé roky to isté poistenie auta, alebo ich radi striedate, vždy je dobré poznať náležitosti vypovedania zmluvy. Nedostanete sa tak do zbytočných problémov a ušetríte množstvo financií.