Diplomová práca nie je len nutné zlo, ktoré skončí v zaprášenom archíve vašej školy. Zo skúsenosti vieme, koľko študentov ostane prekvapených, keď po roku, dvoch alebo dvadsiatich nájdu svoju záverečnú prácu niekde na internete alebo na ňu náhodou narazia. Kde všade sa vaša práca môže objaviť?

Miest je nespočetne veľa

Na začiatok si povedzme, kedy sa môže vaša diplomová práca niekde zjaviť. Tieto práce sú dostupné v archívoch v printovej verzií (vždy minimálne 2 kusy) na vašej fakulte, no ich elektronickú podobu nájdete na školských serveroch alebo v rôznych ročenkách, ktoré niektoré školy vytvárajú.

Najčastejšie použitie

Výsledky alebo citácia vašej práce sa môže zobraziť hlavne v inej záverečnej práci mladších študentov. Bakalársku prácu zrejme nikto citovať nebude, keďže sú to prevažne nezaujímavé kompiláty iných cudzích prác. V ostatných záverečných prácach však máte aj vlastný výskum a výsledky, ktoré môžete hrdo prezentovať a ak sú skutočne kvalitné, je len otázkou času, kedy ich niekto použije vo svojej práci pre porovnanie s vlastnými výsledkami, v ktorých rozoberá rovnaký fenomén v inom časovom období alebo napríklad v inom kraji.

Zborníky z konferencii

Ak hodíte svoje meno do vyhľadávača na internete, možno sa vám zobrazia výsledky o rôznych zborníkoch, v ktorých sa vaše meno našlo. Ak pri ňom nájdete aj názov vašej práce a rok, kedy ste ju písali, je jasné, že hovoria o vás. Často ide opäť o citácie vašej práce na rôznych (aj neštudentských) konferenciách.

Scholar pre nových študentov

Keď ste hľadali elektronické zdroje do svojej práce, pravdepodobne ste používali Google Scholar, ktorý hľadá len vedecké a odborné práce. Skúste do Google Scholar zadať svoje meno a možno budete prekvapení, kde všade svoju prácu nájdete. Pri jej odovzdávaní ste určite podpisovali zmluvu so Slovenskou Republikou a vašou školou o copyrighte, preto je zrejmé, že sa časom rozšírila medzi verejnosť.