Obnoviteľné zdroje energie zažívajú v posledných rokoch veľký boom, najmä na poli výroby elektrickej energie. Akú úlohu zohráva v rámci obnoviteľných zdrojov energie biomasa a ako ju môžete využívať aj vy?

Keď sa povie obnoviteľné zdroje energie, väčšine ľuďom napadne energia získavaná zo slnečného žiarenia pomocou solárnych kolektorov, elektrická energia vyrábaná vo veterných elektrárňach, prípadne elektrina vyrábaná z prirodzeného prúdenia vody v riekach či vodných nádržiach. Vedeli ste však, že tieto obnoviteľné zdroje energie nie sú na Slovensku tým najvýznamnejším spôsobom výroby elektrickej energie? Tým je totižto biomasa, ktorá sa síce tak často nespomína, no jej prínos je obrovský.

Biomasa je primárne tvorená odumretými telami rastlín, ktoré už nie sú ďalej využiteľné a za bežných okolností by sa zlikvidovali. Slovensko je stále do veľkej miery poľnohospodárska krajina, veľká časť nášho územia je tvorená najmä poľami, na ktorých sa pestujú rozličné plodiny. Zo všetkých poľnohospodárskych plodín sa však zužitkuje len určitá časť, zvyšok rastliny je zbytočný a po zbere je vhodný akurát tak na likvidáciu. No práve tu namiesto neefektívnej likvidácie nastupuje využitie biomasy na výrobu elektrickej energie.

Elektrina z biomasy pre každého!

Biomasa sa dá na výrobu elektrickej energie využiť rozličnými spôsobmi, či už priamym spaľovaním a výrobou tepla, alebo sa dá ďalej upravovať a pretvarovať na palivá. Spôsobov, ako biomasu pretvárať na elektrickú energiu je mnoho, pričom v dnešnej dobe už dosahujú skutočne vysokú efektivitu. Vy sa ale možno pýtate, ako môžete čistú elektrinu z biomasy využívať aj vy…

Jednoduché riešenie prináša spoločnosť Greenlogy, ktorá na výrobu stopercentne čistej elektrickej energie využíva do veľkej miery práve biomasu. Pri odbere elektrickej energie od spoločnosti Greenlogy si tak môžete byť istí, že na jednej strane prispievate k ekologickosti produkcie elektrickej energie, na druhej strane zas neprichádzate o žiadne benefity klasickej elektrickej energie a naviac podporujete aj domácich producentov.