Jednou z najzákladnejších povinností každého zamestnávateľa je zabezpečovať neustály profesijný rozvoj svojich zamestnancov. Inak sa môže ľahko stať, že tí nebudú schopní reagovať na aktuálne trendy či zmeny, prípadne svoju nespokojnosť s touto oblasťou vyjadria vo forme odchodu ku konkurencií. Ak preto aj vy patríte medzi zamestnávateľov, najmä v období začiatku nového roka plného zmien sa zamerajte na to, aby vaši zamestnanci mali zdroje potrebných informácií.

Tou najzákladnejšou možnosťou na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je poslať ich na školenia. Tie však majú svoje značné nevýhody. Nielenže sú pre vás ako podnikateľa finančne náročné, keďže musíte okrem samotného školenia hradiť aj cestu, ubytovanie či zvýšené stravné, svoje obete musia podstúpiť aj zamestnanci. A to vo forme obetovania ich voľného času, pretože školenia často trvajú dlhšie než je bežný pracovný čas. Aj preto množstvo firiem upúšťa od tohto klasického spôsobu vzdelávania a vydáva sa novou a modernou formou.

Výhody elektronického vzdelávania

Efektivita sa dnes aplikuje aj vo svete profesijného rozvoja zamestnancov. Za minimálnu finančnú či nehmotnú investíciu sa snažíme získať čo najviac. Práve to umožňuje elektronické vzdelávanie, ktoré je dnes tým najefektívnejším spôsobom vzdelávania zamestnancov. A to hneď z viacerých dôvodov.

Školenia často bývajú plné teoretických poučiek a iných zbytočností. Nikdy neviete, aký bude školiteľ a či sa bude venovať praxi, alebo teórií. V e-kurze je to všetko na požiadavkách zamestnancov. Špecializovaná firma ho zostaví presne na základne nich, a preto sa z tohto inovatívneho školenia zamestnanci dozvedia presne to, čo potrebujú alebo chcú.

Online kurzu sa môžu zamestnanci zúčastniť kedykoľvek a môžu ho absolvovať kdekoľvek. Je to preto maximálne pohodlné, keďže zapnúť si ho dokážu doma či kedykoľvek počas voľnejšej chvíle v práci. Navyše, z toho ťažia aj samotní zamestnávatelia, ktorým tak odpadnú mnohé finančné náklady spojené s účasťou na bežných školeniach.