Podnikať môžete začať pomocou vlastných zdrojov, či už našetrených úspor alebo požičaných peňazí. Bohužiaľ, nie každý má takéto možnosti, a preto sa snaží hľadať inú cestu na splnenie svojich snov. Jednou z čoraz dostupnejších príležitostí sú úvery z bánk.

– vďaka projektu podpory živnostníkov, malých a stredných podnikateľov Vám väčšina komerčných bánk umožní podnikateľský/prevádzkový/ kontokorentný/ alebo investičný úver (primárnym predpokladom poskytnutia úveru je tvorba cash flow, schopnosť splatiť úver a prosperita podniku); 

– mikropôžičky/úvery za zvýhodnených podmienok predstavujú program, o ktorý sa stará Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a ide o sprístupnenie finančných prostriedkov jednoduchším spôsobom ako v komerčných bankách (úver je vo výške od 2.500 do 50.000 EUR).

Vašou ďalšou možnosťou je nájdenie si partnera či investora. V súčasnej dobe sa dostáva do popredia alternatívny a inovatívny spôsob financovania „crowdfunding“. Funguje na princípe zbierania menších individuálnych príspevkov od veľkého počtu osôb a to hlavne pomocou siete. Existuje tu vlastník projektu, ktorý predstavuje človeka s nápadom. A potom sú to prispievatelia, ktorí dávajú peniaze na tento projekt. Poznáme šesť foriem crowdfundingu:

  • založený na odmeňovaní – prispievateľ získa výmenou za financie určitú službu/tovar;
  • založený na darcovstve – umožňuje získať peniaze neziskovkám a charitám;
  • predpredaj produktov – prispievatelia si za svoje peniaze produkt dopredu objednajú;
  • založený na podiele na zisku;
  • cenné papiere – patrí k najpomalším kvôli najväčšiemu počtu bariér;
  • pôžičkový model – peer to peer- vlastníci myšlienky vystupujú ako dlžníci a prispievatelia ako veritelia.

Medzi ďalšie spôsoby financovania patria peniaze, ktoré môžete získať pomocou:

príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste, kde chcete vytvoriť svoje pracovné miesto;

– iniciatív Slovenskej záručnej a rozvojovej banky alebo Európskej investičnej banky;

– nadácii (Nadácia slovenskej sporiteľne alebo Tatrabanky)

– rôznych súťaží (nápad roku 2014 Vodafone);

– business angels (neulogy, investičný klub G4, skupina samotných podnikateľov v združení 42Angels, spoločnosť Websupport alebo slovenskej finančnej skupiny Arca Capital).

K najzaujímavejším spôsobom získania peňazí v súčasnej dobe však patria granty od Európskej únie. Základné eurofondy vymedzuje väčšinou Národný strategický referenčný rámec (NSRR). Nevýhodou grantov je ale, že sa prideľujú na základe princípu „jeden grant – jeden projekt“ a slúžia ako doplnkové financovanie.

Foto: precisionagent.com 

 

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokŠikovné Polo 1.2 TSI
Ďalší článokZakázané filmy