Ceny PZP sa menia každý rok. Vždy koncom októbra poisťovne zverejňujú ceny na nasledujúci kalendárny rok. Klient by tak mal mať dostatok času na preskúmanie nových cien a prípadne na to, aby si našiel výhodnejšie poistenie. Ceny idú každý rok viac menej nahor. Na rok 2019 bol ohlásený nárast cca o 5 – 6% v priemere. Ľudia sa ale báli ešte väčšieho zdražovania, keďže od tohto roku bola zavedené nová daň z neživotného poistenia. Našťastie povinné zmluvné poistenie  bolo od tejto dane oslobodené. Nárast cien je teda nakoniec nižší. Ak ste aj napriek tomu nespokojný s cenou za PZP, neváhajte a skúste si nájsť lacnejšie online zákonné poistenie z uzavripzp.sk.

Aký je postup pri zmene poisťovne?

Najprv je samozrejme potrebná výpoveď doterajšej poistnej zmluvy a následne môžete uzavrieť nové PZP. Aj výpoveď PZP sa však riadi určitými pravidlami. Poistnú zmluvu môžete zrušiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Spíšete výpoveď a s dostatočným predstihom túto doručíte na pobočku poisťovne. Poistenie vám tak zanikne k poslednému dňu poistného obdobia a od ďalšieho dňa budete mať uzatvorené už nové PZP.

Toto však nie je jediná možnosť ako zmeniť poisťovňu. Poistenie vám bude zrušené, keď za PZP nezaplatíte. Mali by ste však vedieť, aké sú stanovené lehoty. Poisťovňa vám zruší poistenie, ak neuhradíte sumu za PZP do 1 mesiaca od dátumu splatnosti alebo doručenia výzvy na zaplatenie. Preštudujte si ale pozorne aj poistnú zmluvu, môžete tam mať uvedené aj iné lehoty.

Rok 2019 a ceny PZP

S príchodom kalendárneho roku 2019 prišlo v rámci podmienok uzatvárania PZP k niekoľkým zmenám. Napríklad bola stanovená povinnosť zaslania spomínanej výzvy na zaplatenie poistného a to do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Týmto by sa malo predísť tomu, aby poisťovne umelo predlžovali dobu poistenia, aj keď zaň nezaplatíte. V takom prípade by od vás mohli žiadať spätne vyplatenie chýbajúcej časti za poistku. Aj keď klienti si mohli myslieť, že poistenie už nie je platné a uzavreli PZP v inej poisťovni. Takže ste platili nové poistenie a museli ste predchádzajúcej poisťovni doplatiť aj cenu za niekoľko mesiacov. Teraz môže takéto poistenie bez zaplatenia platiť nanajvýš 3 mesiace, čiže toľko si môže od vás poisťovňa aj neskôr žiadať vyplatiť.

Ďalšia zmena nastala aj v tom, že po výpovedi zmluvy z dôvodu nezaplatenia si môžete uzavrieť nové povinné zmluvné poistenie u inej poisťovne. Predtým ste mali povinnosť ostať v doterajšej poisťovni, po novom vám však nič nebráni v tom, aby ste prešli tam, kde dostanete lepšiu cenu. A taktiež môžete mať uzatvorených viac poistiek naraz. Keďže poistné plnenie si ale môžete uplatniť len u jedného poskytovateľa, tak viac PZP nemá väčší význam.

Po výpovedi nezabudnite na uzatvorenie nového PZP

Nezabúdajte, že povinné zmluvné poistenie je zákonom stanovená povinnosť a teda po vypovedaní zmluvy musíte mať hneď uzavreté nové poistenie, ak chcete na svojom vozidle naďalej jazdiť. Ak sa chystáte na vypovedanie zmluvy, dôvodom býva zväčša nevýhodná cena. Preto si dopredu zistite, aká je ponuka na trhu a kde nájdete najlacnejšie PZP. Najrýchlejšie sa dostanete ku všetkým ponukám pomocou online kalkulačky povinného zmluvného poistenia. Vďaka nej sa na jednom mieste dozviete všetky ponuky PZP od všetkých poskytovateľov, tých je v súčasnosti 12. Obehať teda všetky poisťovne by bolo časovo veľmi náročné. Online kalkulačka vám okrem zobrazenia kompletnej ponuky PZP ponúka aj možnosť uzatvorenia tohto poistenia.

Pri uzatváraní PZP online si musíte dávať pozor aj na začiatok platnosti poistenia. Na zmluve síce máte uvedený dátum, ktorý označuje začiatok poistnej zmluvy, ale podmienkou platnosti je uhradenie ceny poistného.